J-SOFTWARE

J-Software oferuje usługi informatyczne,
w tym usługi outsourcingowe.

Specjalizujemy się w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych dostosowanych do specyficznych wymagań biznesowych naszych klientów.

O Nas

Zajmujemy się realizacją projektów informatycznych w zakresie: baz danych, systemów logistycznych, systemów bankowych, aplikacji ułatwiających analizę zebranych danych, aplikacji wspomagających pracę naukowców w ramach programu Natura 2000 oraz aplikacji na urządzenia mobilne.
Od początku działalności jesteśmy skoncentrowani na J2EE oraz technologiach pokrewnych - dzięki temu dysponujemy zespołem konsultantów o dużym doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach współpracy z klientem.

Systemy informatyczne budujemy w oparciu o standardy wypracowane przy realizowanych projektach oraz zgodnie z najlepszymi wzorcami projektowymi.

Realizacje

 • Główny Inspektorat Ochrony środowiska

  Monitor #1

  System oceny stanu Bałtyku

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Monitor #2

  System monitoringu makrofitów

 • Narodowa Fundacja Ochrony środowiska

  Monitor #3

  System oceny stanu Bałtyku

  System monitoringu makrobezkręowców

 • Nykredit

  Monitor #4
 • ATF Heavy Transport

  Monitor #5

  System logistyczny

  System GIS

 • Nowa Technologies

  Monitor #6

  Aplikacje na urządzenia mobilne